Projekt EU

Uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 Go to Brand.PL służącemu wsparciu promocji i internacjonalizacji polskich marek eksportowych. Poddziałanie to zawarte jest w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Dzięki temu wsparciu planujemy intensywną promocję marki 4concepts i naszych unikalnych w skali światowej produktów – lamp szklanych ręcznie formowanych w polskich hutach.

Zaprezentujemy się na targach we Light&Building we Frankfurcie w marcu 2018 roku, następnie w maju 2018 w Istambule na targach Yapi, potem w Iranie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Katarze, w Rosji.

Mamy nadzieję, że nasza polska marka i wyjątkowe produkty znajdą uznanie w świecie.